Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) της ΔΕΗ   Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) της ΔΕΗ παρέχει έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Αφορά τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών.

   Συγκεκριμένα, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δικαιούνται οι εξής:

  • Άτομα με χαμηλό εισόδημα: Άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000€
  • Γονείς με 3 προστατευόμενα τέκνα: Γονείς με 3 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 23.500€
  • Μακροχρόνια άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000€
  • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που έχουν υπό την προστασία τους άτομα με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 23.500€
  • Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης: Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, των οποίων η υποστήριξη γίνεται κατ’ οίκον ή άτομα που έχουν υπό την προστασία τους άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 30.000€

   Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες προσαυξήσεις στα όρια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε περίπτωση κατοίκων κάποιων νησιών και ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα.


   Για την υπαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο είναι απαραίτητη η ύπαρξη ισχύοντος πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ).
Καλέστε μας στο 213 0089 368 ή μπείτε στο www.electricevolution.gr